Δίχτυα σκίασης, ελαιόδιχτα, ελαιόπανα, κλαδευτήρια, πριόνια, σκαλιστήρια, και άλλα είδη γύρω από τον αγρό.