Βερνίκια Επιπλοποιΐας

Βερνίκια Επιπλοποιΐας, προεργασίες, τελικά βερνίκια, νεροβαφές μεταλλικές και απλές, λάκες ενός και δύο συστατικών, βερνίκια πατωμάτων κ.α.