Εποξειδικά χρώματα δύο συστατικών κυρίως. Χρησιμοποιούνται για ειδικές εφαρμογές όπως σε πισίνες, βιομηχανικά δάπεδα συνεργείων κ.λ.π.